Armenia and Terrorism

Armenia and Terrorism
Hatem Cabbarly
All states which were both friends and enemies of USA have published messages that condemned terrorism, offered their condolence to people who were close to death people and all the US society after the terrorist attack that was claimed to be organized and realized by Al Qaeda on September 11,2001.
Vardan Oskanyan, the Minister of Foreign
Affairs of Armenia, offered Armenia’s sympathy to USA on September 12, 2001 and made his explanation as :  “This is not just an attack against USA, but this is an attack against democracy and civilization.”  In addition to Vardan Oskanyan, Robert Kocharyan – the President of Armenia- offered his sympathy to USA under the name of Armenia. An important point was the offered condolence of Armenian Revolutionist Federation (Taşnaksütyun Partisi) to USA. These all were the explanations which were necessity of the diplomacy. Have the President, the Minister of Foreign Affairs of Armenia and the Armenian Revolutionist Federation behaved fraternitily in front of USA and all the world society from the perspective of struggle with and condemnation of terrorism?
In order to answer this question, it will be enough to remember the terrorist activities  which were realized against Azerbaijan by Armenia between 1989 and 1994.
Oxumağa davam et

Ermənilərin Persiyadan (İrandan) bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında məktub – A.S.Qriboyedov

A.S.Qriboyedov
Alihəzrətinizə ermənilərin Persiyadan köçürülməsi üçün tətbiq edilən üsullar haqqında və onların indi bizim vilayətlərdə yerləşdirilməsi barədə mənim vasitəmlə daha mötəbər məlumat almağınız lazımdır. Həmin predmet üzrə mənə məlum olan həqiqət budur: polkovnik Lazarev özünü bu mühaçirliyin əsas təşviqedicisi saymışdır, bu barədə, bizə məlum olduğu kimi, o, kifayət qədər aşkar, lakin əsassız öz fikrini izah etmişdir, ona görə ki, onun barədə ermənilərin heç bir anlayışı yox idi, onlar təkcə Rusiyaya etibar etməklə və onun qanunları altında olmaq arzusu ilə hərəkət edirdilər.

Oxumağa davam et

UN PETIT COUP D’OEIL SUR L’HISTOIRE ARMENIENNE

 
Même la race et les territoires où les Arméniens se trouvent sont à discuter. Depuis leur exsistence les Arméniens ont touiours vêcu sous l”administration d”autres états et ont travaillé pour les états auxquels ils étaient attachés.
Dans les ressources encyclopédique, la région de Nako Nakhitchevan, Erivan, Gökcegöl, La Riviere Rumiye est appelée Armenia qui signifie “Haut Pays” et le peuple qui y vit est appelé Arménien.Une partie des historiens Arméniens affirment qu’ils sont des Hittites qui vivaient en Syrie du Nord et dans la région appelée Kilikya, au 6 e siècle avant Jesus Christ et d’autres qu’ils viennent de Hayk, un des fils de Noé. D’une autre part on ne sait pas dans quelle partie de le région vit précisément le peuple appelé aujourd’hui, Arménien et qui s’est aménagé dans la région appelée Arménie, ni leur taux par rapport aux autres peuples vivant dans la même région. Oxumağa davam et

“Soykırım, Soykırım, Soykırım”

Hatem CABBARLI
Aşırı milliyetçi görüşleri ile tanınan, Büyük Ermenistan ideolojisinin en büyük savunucusu olan Zori Balayan “Ocak” adlı kitabında Türkleri inanılmaz olaylarla suçlamış, Türklerin Ermenilere karşı “soykırım” yaptığını, ancak Ermeni halkın bunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade etmiş, tüm Ermenileri intikam almaya çağırmıştır.
Balayan, kitabında ayrıca bir tür Ermeni hastalığından bahsetmektedir: “soykırıma” uğramış Ermenilerin hastalığından.., ezilmiş ve mağdur Ermenilerin psikolojik durumundan… Bu hastalık bulaşıcıdır ve sadece Ermeniler için geçerlidir. Sovyetler Birliği döneminde hastalık gizli evresini tamamlamış, bağımsızlıktan sonra hızlı bir şeklide Ermeniler arasında yayılmıştır. Ermeniler, bu hastalığın tedavisinin sadece 1915 olaylarının intikamı alındıktan, Kars, Iğdır, Erzurum, Sivas, ve Trabzon’un Ermenistan sınırları içinde olduktan ve Ağrı Dağı’nda Ermeni bayrağı dalgalandıktan sonra mümkün olacağını bildirmekte ve tedavinin uygulanması için her şeyi yapmaktadır. Oxumağa davam et

Dashnak (Tashnak) Terror Organization

 

The “Armenian Revolutionary Federation” or “Tashnak Organization” is also known as the “TashnakParty.” In fact, after the communist took over of the Armenian Republic, the Tashnak organization continued its existence as a party in exile, mainly in Lebanon, Iran, France, Greece and the United States. This organization has remained active up to the present day and has performed a significant role in planning and promoting the new era of Armenian terrorism, as well as forming teams and groups for carrying out terrorist operations. A move was made, later in its career, to have its name changed from the Armenian Revolutionary Federation to the Armenian National Committee. The intention behind this was to achieve greater effectiveness in its propagandist activities by the removal of a name that could offend Western sensibility. Oxumağa davam et

31 March -The Day of Genocide of Azerbaijanis

 
According to the decree of the President of the Republic of
Azerbaijan of 26 March 1998, every year on 31 March Azerbaijan
commemorates the Day of Genocide of Azerbaijanis.This year he people of Azerbaijan once again pay their respect to
victims of massacres and ethnic cleansing conducted as a result of
imperial policies in the region and waves of Armenian aggression.
Oxumağa davam et

Andranikin qanlı əməlləri

 
14 noyabr 1918-ci ilin «Şeypur »jurnalında olduqca maraqlı bir sitat var: «Doğrudan da insaf çox yaxşı şeydir. Əgər insan onun yoxluğundan əziyyət çəkirsə, ondan heç bir xeyir gözləmə».Ən insafsız adamlardan biri də erməni ordusunun baş komandanı Andranikdir. O yenə Qarabağda peyda olub və Azərbaycan xalqının məhv edilməsi ilə məşğuldur. Erməni dövləti isə onun tötərdiyi haqsızlıqlara göz yumurdu. O elan etmişdir ki, Qafqazda Azərbaycanla Gürcüstana yer yoxdur. Qafqaz bütünlüklə Ermənistanın müstəmləkəsi altında olmalıdır və yaxud da Qafqazın bütün millətləri ermənilərə tabe olmalıdır. O çətin illər Azərbaycan Demokratik Respublikası Şuşada, Karyaqində (Füzulidə), Cavanşirdə, Zəngəzurda və Azərbaycanın digər bölgələrində baş verən hadisələrə nəzarət edə bilmirdi. Bu bölgələrdə yaşayan ermənilər lovğa-lovğa Azərbaycan hökumətini tanımaqdan imtina edirdilər və əhalinin müsəlman nümayəndələrinə çox pis münasibət göstərirdilər. Andranikin silahlı qüvvələrinin meydana gəlməsi burada vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Oxumağa davam et