Mart soyqırımı ilə bağlı fransızca icmal

31 mars – Le jour de genocide des azerbaidjanais du monde L’histoire de la politique de genocide des chauvinistes militaires
armeniens contre les Azerbaidjanais a plus de dix ans. Le but de cette politique etait d’expulser les azerbaidjanais de leur terre
natale, de creer un etat mythique «Grande Armenie». Pour realiser ce plan lequel dans certains periodes de l’histoire convenaient aux
plans des certains etats leaders, on a effectue consecutivement des mesures de caractere ideologiques, militaire et organisatrices.
L’histoire de notre peuple avait etait deformee brutalement, dans le but d’approprier nos toponymes, monuments historiques les historiens
et ideologistes armeniens ont men
й efforts constants. La politiques de gй
nocide que continuaient lors des decennies avait etait
accompagnee par l’agression totale ideologique, la terreur, m
к
me dans certains periode de l’histoire par des actions militaires de pleine
echelle. Oxumağa davam et

Advertisements

Hocalı soykırımı ve Karabağ

  

Geçtiğimiz günlerde Hocalı Soykırımının yıldönümüydü. Hep birlikte yasını tuttuk katledilen soydaşlarımızın, onları rahmetle andık. Fakat soydaşlarımızın acısına bir başka acı daha eklendi gördüklerim karşısında. Katili bulunmuş, yargılanmış ve cezası verilmiş Hrant Dink için kaç aydır büyük yürüyüşler yapan binlerce insanlık kitle, Hocalı mitinginin yakınında bile değildi. İnsanın aklına ister istemez şu geliyor; artık yapılan bir zulümde bile mağdurlar arasında taraf tutuluyor. Hrant Dink mazlum da, Hocalı şehitleri arkalarından tutulacak yası hak etmediler mi? Hrant Dink’in ardından yürüyenler, insanlık namına yürüdüler de, Hocalı’da yapılanlar insanlık suçu değil miydi? Dink cinayeti için devleti eleştirenler, kendi vicdanı için eleştirilere açık mı? Oxumağa davam et

31 Mart

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır. Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. 1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin əsasını qoydu. Azərbaycan xalqının bu milli faciyəsinin davamı kimi onun torpaqlarının zəpti başlandı. Qısa bir müddətdə bu siyasəti gerçəkləşdirəcək ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi. Soyqırım Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi. İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məskunlaşdırılan ermənilər orada yaşayan azərbaycanlılarla müqayisədə azlıq təşkil etmələrinə baxmayaraq öz havadarlarının himayəsi altında «erməni vilayəti» adlandırılan inzibati bölgünün yaradılmasına nail oldular. Belə süni ərazi bölgüsü ilə, əslində, azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. Oxumağa davam et

Azərbaycanlıların öz tarixi etnik torpaqlardan deportasiya olunmaları, etnik təmizləmə və soyqırıma məruz qalmaları haqqında qısa ARAYIŞ

Azərbaycan Cənubi Qafqazın və Ön Asiyanın ən qədim zəngin tarix və mədəniyyətinə malik bir ölkədir. Bu zəngin tarix iki milyon ildən çox bir dövrü əhatə edir. Bəşər tarixinin bütün mərhələləri Azərbaycan torpağında öz silinməz izini qoymuşdur. Qədim Azərbaycan tarixinin hər bir səhifəsi çox qiymətli hadisələrlə zəngindir. Bu zəngin tarixi irs isə ümumiləşdirilmiş şəkildə xalqımıza yalnız XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin başlanğıcında çatdırılmışdır. Oxumağa davam et

Khodjaly

“Heroic and courageous sons of our nation fighting for the sake of protection of our lands have become martyrs. But the Khodjaly tragedy has significant place in all of these events. From one hand it’s a sample of faith of each Khodjaly inhabitant to own land, nation and Motherland. From other hand, it’s a genocide caused by the nationalistic and barbarian forces of Armenia against Azerbaijan as well as an unprecedented expression of bigotry”

Heydar Aliyev Oxumağa davam et

31 Mart – Azərbaycanlıların soyqırımı

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır.Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. Oxumağa davam et

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal edilmiş, 30 minə yaxın insan qətlə yetirilmiş, 50 mindən artıq adam yaralanmış və şikəst olmuşdur.Bir milyondan artıq insan 15 ildən çoxdur ki, qaçqın və məcburi köçkün şəraitində yaşayaraq Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin qurbanı olmuş, elementar insan haqlarından məhrum edilmişdir.
İşğal nəticəsində 900-dən artıq yaşayış məntəqəsi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 min sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər məhv edilmiş, ümumi yaşayış sahəsi 9 mln m2-dən artıq olan 150 min yaşayış binası dağıdılmış,4366 sosial mədəni obyekt, eyni zamanda 695 tibb məntəqəsi məhv edilmişdir. İşğal edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və kommunikasiya xətləri tam sıradan çıxarılmışdır. Dağıntılar nəticəsində iqtisadiyyata 60 milyard ABŞ dollarından artıq ziyan dəymişdir. Oxumağa davam et